Tjänster

Svetsnings- och rörarbeten

För företag i industribranschen från Humppila till hela Finland

Humppila Pipe Oy betjänar industrianläggningar med rör- och svetsningsarbeten i hela landet. Vi tillverkar rör i vår maskinverkstad i Humppila och installerar dem i krävande objekt som kräver sakkunskap. Våra välutbildade, erfarna svetsare utför också svetsningsarbeten. Vi betjänar i huvudsak större företag, som till exempel Valmet, som tillhör våra största kunder.

Utnyttja även du aktören med den bästa sakkunskapen inom rörtillverkning och -installation – kontakta oss!

Vi kan anlitas för svetsnings- och rörarbeten, såsom:

  • Tillverkning av industri- och processrör, förformar och maskiner: sågning, svetsning, böjning etc. Materialen inkluderar svart stål, klart stål och PE-rör.
  • Rörinstallationer
  • Röntgenbilder och inspektion av rörledningar
  • Svetsningsarbeten
  • Underhållsarbeten

Vi arbetar med rör för brandfarliga flytande ämnen, ångrör och andra utmanande rörledningar. Informera oss om vilken typ av svetsnings- eller rörarbete du vill att våra yrkesmän ska utföra, så förhandlar vi ett kontrakt som bäst passar dina behov!

Stadig yrkesskicklighet för industrin
Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi